Fono.fi - Äänitetietokanta

Uppdateringen av Fono.fi avslutades i januari 2022

Yle Arkivet har slutat lagra metadata i Fono-databasen 14.1.2022.
Av den här anledningen kommer inte ny och retroaktiv metadata längre till tjänsten Fono.fi.
Fono.fi finns tillsvidare kvar för kundanvändning. En ny ersättningstjänst strävar efter att publiceras under år 2024.

Suomeksi På svenska
 • Info
 • Hjälp
 • Feedback

Hjälp

 

Innehållsförteckning

 

Allmänna sökanvisningar

För inspelningar med klassisk musik används de enhetliga finskspråkiga titlarna. T.ex. Jean Sibelius violinkonsert är i Fono alltid i formen ”Konsertto viululle”. Också för orkestrar och andra sammansättningar har man använt enhetlig form.

För populärmusik anges namn på verk och artister i den form som de är på skivans etikett. För översatta låtar anges oftast också det ursprungliga namnet, om det är känt.

Sökorden kan högertrunkeras (huggas av i slutet). Trunkeringstecken behövs inte. Ersätt bokstaven ü med teckenkombinationen ue, bokstaven æ med teckenkombinationen ae och bokstaven ø med tecknet ö.

Du kan ordna resultatlistans referenser alfabetiskt genom att klicka på kolumnens rubrik.

 

Sök upphov

Du kan söka inspelningar enligt upphov, exekutör eller enligt bägge. Skriv namnet i formen efternamn förnamn eller enbart efternamnet eller en del av det.
Upphov är verkets kompositör, textförfattare, arrangör eller annan upphovsman, som t.ex. den som sammanställt, redigerat eller spelat in verket. Välj vid behov i vilken roll du söker upphovsmannen. Upphovsmännens namn återges i Fono.fi enligt den finska form som YLE tillämpar. Namnen kan du skriva t.ex. så här:

 • Sibelius Jean
 • sibelius jean
 • Sibelius J
 • sibelius
 • sib jea
 • Shostakovitsh Dmitri
 • s dmitri
 • Tshaikovski Pjotr
 • t pjotr
 • helismaa re

Exekutören kan vara en person (t.ex. instrumentalist, vokalist, kapellmästare, talare eller recitatör) eller ett kollektiv (t.ex. ensemble, orkester eller kör).
Namnen på exekutörerna återges i Fono.fi enligt den finska form som YLE tillämpar. Sök exekutör t.ex. så här:

 • Kuusisto Pekka
 • callas m
 • Katri Helena
 • Beatles
 • Trio Töykeät
 • töykeät
 • Mariinski-teatterin orkesteri
 • mariinski-teatteri

 

Sök låttitel

Du kan söka inspelningar enligt titeln på låten eller inspelningen.

Skriv titeln på låten eller inspelningen i sin helhet eller ord ur titeln i rätt ordning eller ett ord ur titeln. Orden kan högertrunkeras (huggas av på slutet). Trunkeringstecken behövs inte.
Sökning på låttitel omfattar titlarna på inspelningar och låtarna som finns på inspelningen samt andra titelrelaterade uppgifter, som t.ex. alternativa titelformer, titlar på olika språk, inledande ord och deltitlar på verk.

Kompositionstyper för konstmusikaliska verk återges i den finska form som YLE tillämpar (t.ex. Konsertto viululle, Sinfonia, Sonaatti pianolle, Jousikvartetto, Kvintetto). Opusnumren återges i formatet: op.42. De flesta skivnumren är i formatet: BWV565, RV522, KV527.

 

Ämnessökning

Du kan söka musik som motsvarar ett givet ämne genom att välja de finska ämnesord som YLE tillämpar.(ex.. kuolema, jääkiekko, pygmit, amerikansuomalaiset, grindcore, rumba).

Skriv det finska ämnesordet eller början på det. Du kan också bläddra i de ämnesordsförteckningar som YLE upprätthåller. I dem kan du välja ett ämnesord eller fras och föra över det till sökformuläret.

För att bläddra i ordlistorna väljer du först ämnesområde. Det finns tre ämnesområden för ordlistorna: ämne, kulturområde och genrebestämning.

Ämne:ord som beskriver ämnet eller ändamålet för musiken (ex: kuolema, jääkiekko, vesi, kesä, maailmansota, vallankumous, poliittinen laulu, kekkonen urho, joulu, pääsiäinen)

Kulturområde: ord som beskriver minoriteter eller folkgrupper (ex: pygmit, amerikansuomalaiset, saamelaiset)

Genrebestämning: ord som beskriver kompositionsstil eller framställningssätt (ex: grindcore, flamenco, rumba). Märk att ord som beskriver kompositionsstil och ingår i titlar på konstmusikala verk (ex: sinfonia, konsertto, etydi) söks via Sök låttitlar, inte som ämnessökning.

När du har valt ämnesområde för att bläddra i önskad ordlista, så skriv början på det ord som beskriver det ämne som du söker i fältet Bläddra i sökord för ämnet och klicka på knappen Blädddra. Du kan välja ett färdigt ämnesord i listan eller en ämnesordskombination för överföring till sökformuläret.

 

Avancerad sökning

I den avancerade sökningen kan du kombinera sökargument enligt behov. Du kan söka inspelningar enligt titeln på låtar eller hela inspelningen, enligt namn på upphovsman eller exekutör eller enligt ämne för musiken eller skivmärke. Du kan också avgränsa sökningen enligt språk, inspelningsår och genre.

 

Avgränsning: språk, inspelningsår och genre

Avgränsningsmöjligheten enligt språk och genre rör inspelningar som upptagits i YLEs databas efter 1986.
Välj vid behov språk för framställningen enligt de givna alternativen (finska, engelska, svenska, tyska, franska, italienska) eller skriv språket eller början på det i det tomma sökfältet.
Menyn Musikgenrer baserar sig på de genrekoder som YLE tillämpar. Samma titel eller komposition kan höra till flera genrer.

Musikgenrerna: innehåll:

KONSTMUSIK

 • Scenmusik
  • t.ex. opera, operetter, skådespelsmusik, balettmusik
 • Vokalmusik
  • solosång, körmusik
 • Orkestermusik
  • ex: symfonier, konserter
 • Kammarmusik
  • duo, trio, kvartett m.fl. verk för mindre ensembler
 • Instrumentsolon
  • ett separat instrument (eller någon gång också soloinstrument och ackompanjerande instrument tillsammans)
 • Ny musik
  • konstmusik komponerad under eller efter 1930-talet
 • Gammal musik
  • musik komponerad under 1600-talet eller tidigare
 • Annan konstmusik
  • kompositioner där exekutörernas sammansättning eller framställningssättet är ovanliga, t.ex. elektroakustisk musik

RELIGIÖS MUSIK

 • alla slag av musik relaterad till kristendomen, t.ex. andlig konstmusik, psalmer, andliga sånger, andlig musik för barn och andlig populärmusik
 • andra religioners musik

BARNMUSIK

 • barnvisor och annan musik för barn: konstmusik, religiös musik, folkmusik och populärmusik

FOLKMUSIK

 • traditionell och ny folkmusik, t.ex.. världsmusik

POP OCH ROCK

 • alla slag av pop- och rockmusik, också country

JAZZ OCH BLUES

UNDERHÅLLNINGSMUSIK

 • t.ex. schlagers, visor och dansmusik

FILMMUSIK OCH SIGNATURMELODIER

 • musik från televisions- och radioprogram

ANNAN POPULÄRMUSIK

 • t.ex. avantgarde

SPECIALINSPELNINGAR

innehåller musik och/eller annat ljud, t.ex. tal, skratt, applåder, kyrkklocksringning o. dyl. I specialinspelningarna ingår också genreöverskridande verk, så som t.ex. Viidestoita yö framförd av Matti Salminen eller Pink panther på orgel.

 • Ljudeffekter
  • konkreta ljud och ljudmiljöer, t.ex. fågelläten
 • Humor
  • musik med humor, parodi eller härmande, t.ex. många låtar av Jope Ruonansuu och Spike Jones eller Rossinis Kattduett

TAL

 • prosa, lyrik, referat, tal o. dyl. eller tal och musik tillsammans, t.ex. musiksagan Pekka ja susi, som har en återberättare

 

Sökexempel

Till exempel följande frågor kan du hitta svar på i Fono.fi.

 • Vilka av Aaro Hellaakoskis dikter har tonsatts och finns inspelade som sånger?
  Upphov: Hellaakoski Aaro
 • Vilka av Jacques Brels låtar har spelats in på finska?
  Upphov: Brel Jacques
  Avgränsning: språk finska
 • Vem har skrivit den svenska texten till sången Päivänsäde ja menninkäinen?
  Titel: Päivänsäde ja menninkäinen
  Avgränsning: språk svenska
 • Finns det en inspelning av orgelstycket Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta med sången på finska?
  Titel: Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta
  Avgränsning: språk finska
 • Vilket är den finska titeln på låten Cuando calienta el sol?
  Titel: Cuando calienta el sol
  Avgränsning: språk finska
 • Vilken sång börjar med orden Emme me pienet koiranpennut muuta kuin leikkiä lyömme?
  Titel: Emme me pienet koiranpennut
 • I vilken opera finns Katalogarian – på finska Luetteloaaria -, vem sjunger den och var i operan?
  Titel: Luetteloaaria
 • I vilka låtar sjungs det om bantande?
  Ämne: laihdut (söker samtidigt alla böjningar)
 • I vilket verk av Marin Marais beskrivs en operation?
  Avancerad sökning
  Ämne: leikkaus
  Upphov: Marais

 

Vidarsökning i bibliotekskataloger

I Fono.fi:s sökresultat visas i slutet av listan med inspelningar länken Sök, som startar en vidaresökning i bibliotekens kataloger. Du kan kontrollera om inspelningarna finns på ditt bibliotek. I praktiken flyttar länken Sök över sökningen till samsöktjänsten Frank. Välj i Frank i vilken (vilka) bibliotekskatalog(er) du vill söka inspelningen. Via sökresultaten i Frank kan du se lokaliseringsuppgifterna för inspelningen på biblioteken i realtid. Vidarsökningen fungerar bäst vid lokalisering av populärmusik.

‹ Tillbaka