Fono.fi - Äänitetietokanta

  • Info
  • Hjälp
  • Feedback

Hjälp

Innehållsförteckning

Allmänna sökanvisningar
Sök upphov
Sök låttitel
Ämnessökning
Avancerad sökning
Avgränsning
Sökexempel
Vidaresökning i bibliotekskataloger


ALLMÄNNA SÖKANVISNINGAR

Sökorden kan högertrunkeras (huggas av i slutet). Explicit trunkeringstecken behövs inte.

Ersätt bokstaven ü med teckenkombinationen ue, bokstavenæ med teckenkombinationen ae och bokstaven ø med tecknet ö.

Du kan ordna resultatlistans referenser alfabetiskt genom att klicka på kolumnens rubrik.


SÖK UPPHOV

Du Kan söka inspelningar enligt upphov, exekutör eller enligt bägge.

Skriv namnet i formen efternamn förnamn eller enbart efternamnet eller en del av det.

Upphov är verkets kompositör, textförfattare, arrangör eller annan upphovsman, som t.ex. den som sammanställt, redigerat eller spelat in verket. Välj vid behov i vilken roll du söker upphovsmannen.

Upphovsmännens namn återges i Fono.fi enligt den finska form som YLE tillämpar. Namnen kan du skriva t.ex. så här:

Sibelius Jean
sibelius jean
Sibelius J
sibelius
sib jea
Shostakovitsh Dmitri
s dmitri
Tshaikovski Pjotr
t pjotr
helismaa re
Exekutören kan vara en person (t.ex. instrumentalist, vokalist, kapellmästare, talare eller recitatör) eller ett kollektiv (t.ex. ensemble, orkester eller kör).

Namnen på exekutörerna återges i Fono.fi enligt den finska form som YLE tillämpar. Sök exekutör t.ex. så här:

Kuusisto Pekka
callas m
Katri Helena
Beatles
Trio Töykeät
töykeät
Mariinski-teatterin orkesteri
mariinski-teatteri

SÖK LÅTTITEL

Du kan söka inspelningar enligt titeln på låten eller inspelningen.

Skriv titeln på låten eller inspelningen i sin helhet eller ord ur titeln i rätt ordning eller ett ord ur titeln. Orden kan högertrunkeras (huggas av på slutet). Explicit trunkeringstecken behövs inte.

Sökning på låttitel omfattar titlarna på inspelningar och låtarna som finns på inspelningen samt andra titelrelaterade uppgifter, som t.ex. alternativa titelformer, titlar på olika språk, inledande ord och deltitlar på verk.

Kompoistionstyper för konstmusikaliska verk återges i den finska form som YLE tillämpar (t.ex. Konsertto viululle, Sinfonia, Sonaatti pianolle, Jousikvartetto, Kvintetto). Opusnumren återges i formatet: op.42. De flesta skivnumren är i formatet: BWV565, RV522, KV527.


ÄMNESSÖKNING

Du kan söka musik som motsvarar ett givet ämne genom att välja de finska ämnesord som YLE tillämpar.(ex.. kuolema, jääkiekko, pygmit, amerikansuomalaiset, grindcore, rumba).

Skriv det finska ämnesordet eller början på det. Du kan också bläddra i de ämnesordsförteckningar som YLE upprätthåller. I dem kan du välja ett ämnesord eller fras och föra över det till sökformuläret.

För att bläddra i ordlistorna väljer du först ämnesområde. Det finns tre ämnesområden för ordlistorna: ämne, kulturområde och genrebestämning.

Ämne:ord som beskriver ämnet eller ändamålet för musiken (ex: kuolema, jääkiekko, vesi, kesä, maailmansota, vallankumous, poliittinen laulu, kekkonen urho, joulu, pääsiäinen)

Kulturområde: ord som beskriver minoriteter eller folkgrupper (ex: pygmit, amerikansuomalaiset, saamelaiset)

Genrebestämning: ord som beskriver kompositionsstil eller framställningssätt (ex: grindcore, flamenco, rumba). Märk att ord som beskriver kompositionsstil och ingår i titlar på konstmusikala verk (ex: sinfonia, konsertto, etydi) söks via Sök låttitlar, inte som ämnessökning.

När du har valt ämnesområde för att bläddra i önskad ordlista, så skriv början på det ord som beskriver det ämne som du söker i fältet Bläddra i sökord för ämnet och klicka på knappen Blädddra. Du kan välja ett färdigt ämnesord i listan eller en ämnesordskombination för överföring till sökformuläret.


Avancerad sökning

I den avancerade sökningen kan du kombinera sökargument enligt behov. Du kan söka inspelningar enligt tieln på låtar eller hela inspelningen, enligt namn på upphovsman eller exekutör eller enligt ämne för musiken eller skivmärke. Du kan också avgränsa sökningen enligt språk, inspelningsår och genre.


AVGRÄNSNING: språk, inspelningsår och genre

Avgränsningsmöjligheten enligt språk och genre rör inspelningar som upptagits i YLEs databas efter 1986.

Välj språk för framställningen enligt de givna alternativen (finska, engelska, svenska, tyska, franska, italienska) eller skriv språket eller början på det i det tomma sökfältet.

Menyn Musikgenrer baserar sig på de genrekoder som YLE tillämpar. Samma titel eller komposition kan höra till flera genrer.

Musikgenrerna: innehåll:

KONSTMUSIK
Scenmusik
- t.ex. opera, operetter, skådespelsmusik, balettmusik
Vokalmusik
-solosång, körmusik
Orkestermusik
- ex: symfonier, konserter
Kammarmusik
- duo, trio, kvartett m.fl. verk för mindre ensembler
Instrumentsolon
- ett separat instrument (eller någon gång också soloinstrument och ackompanjerande instrument tillsammans)
Ny musik
- konstmusik komponerad under eller efter 1930-talet
Gammal musik
- musik komponerad under 1600-talet eller tidigare
Annan konstmusik
- kompositioner där exekutörernas sammansättning eller framställningssättet är ovanliga, t.ex. elektroakustisk musik
RELIGIÖS MUSIK
- alla slag av musik relaterad till kristendomen, t.ex. andlig konstmusik, psalmer, andliga sånger, andlig musik för barn och andlig populärmusik
- andra religioners musik
BARNMUSIK
- barnvisor och annan musik för barn: konstmusik, religiös musik, folkmusik och populärmusik
FOLKMUSIK
- traditionell och ny folkmusik, t.ex.. världsmusik
POP OCH ROCK
- alla slag av pop- och rockmusik, också country
JAZZ OCH BLUES

UNDERHÅLLNINGSMUSIK
- t.ex. schlagers, visor och dansmusik
FILMMUSIK OCH SIGNATURMELODIER
- musik från televisions- och radioprogram
ANNANPOPULÄRMUSIK
- t.ex.. avantgarde
SPECIALINSPELNINGAR
innehåller musik och/eller annat ljud, t.ex. tal, skratt, applåder, kyrkklocksringning o. dyl. I specialinspelningarna ingår också genreöverskridande verk, så som t.ex. Viidestoita yö framförd av Matti Salminen eller Pink panther på orgel.

Ljudeffekter
- konkreta ljud och ljudmiljöer, t.ex. fågelläten

Humor
- musik med humor, parodi eller härmande, t.ex. många låtar av Jope Ruonansuu och Spike Jones eller Rossinis Kattduett
TAL
- prosa, lyrik, referat, tal o.dyl. eller tal och musik tillsammans, t.ex. musiksagan Pekka ja susi, som har en återberättare

Sökexempel

Till exempel följande frågor kan du hitta svar på i Fono.fi.

Vilka av Aaro Hellaakoskis dikter har tonsatts och finns inspelade som sånger?
Upphov: Hellaakoski Aaro

Vilka av Jacques Brels låtar har spelats in på finska?
Upphov: Brel Jacques
Avgränsning: språk finska

Vem har skrivit den svenska texten till sången Päivänsäde ja menninkäinen?
Titel: Päivänsäde ja menninkäinen
Avgränsning: språk svenska

Finns det en inspelning av orgelstycket Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta med sången på finska?
Titel: Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta
Avgränsning: språk finska

Vilket är den finska titeln på låten Cuando calienta el sol?
Titel: Cuando calienta el sol
Avgränsning: språk finska

Vilken sång börjar med orden Emme me pienet koiranpennut muuta kuin leikkiä lyömme?
Titel: Emme me pienet koiranpennut

I vilken opera finns Katalogarian – på finska Luetteloaaria -, vem sjunger den och var i operan?
Titel: Luetteloaaria

I vilka låtar sjungs det om bantande?
Ämne: laihdut (söker samtidigt alla böjningar)

I vilket verk av Marin Marais beskrivs en operation?
Avancerad sökning
Ämne: leikkaus
Upphov: Marais

VIDARSÖKNING I BIBLIOTEKSKATALOGER

I Fono.fi:s sökresultat visas i slutet av listan med inspelningar länken Sök, som startar en vidaresökning i bibliotekens kataloger. Du kan kontrollera om inspelningarna finns på ditt bibliotek. I praktiken flyttar länken Sök över sökningen till metasöktjänsten Frank. Välj i Frank i vilken (vilka) bibliotekskatalog(er) du vill söka inspelnngen. Via sökresultaten i Frank kan du se lokaliseringsuppgifterna för inspelningen på biblioteken i realtid. Vidarsökningen fungerar bäst vid lokalisering av populärmusik. För YLEs egna isnpelningar (masterbanden) visas inte länken för vidaresökning.

‹ Tillbaka