Fono.fi - Äänitetietokanta

  • Info
  • Hjälp
  • Feedback

Inspelningsuppgifter

GOD'S ARMY IS ADVANCING (JUMALAN SOTAJOUKKO MARSSII ETEENPÄIN/ GUDS STRIDSHÄR RYCKER FRAMÅT)

Exekutör: WATCHTOWER ORCHESTRA (ORK)
Upphov:
Titlar: A1 - HAPPY ARE THE MILD-TEMPERED (ONNELLISIA OVAT LEMPEÄMIELISET/LYCKLIGA ÄRO DE SOM ÄRO MILDA TILL SINNES)
A2 - LOVE'S EXCELLING WAY (RAKKAUDEN OIVALLINEN TIE/KÄRLEKENS ALLT ÖVERTRÄFFANDE VÄG)
A3 - GOD'S ARMY IS ADVANCING (JUMALAN SOTAJOUKKO MARSSII ETEENPÄIN/ GUDS STRIDSHÄR RYCKER FRAMÅT)
A4 - BE STRONG IN FAITH (OLE VAHVA USKOSSA/VAR STARK I TRON)
A5 - DAILY WALKING WITH JEHOVAH (PÄIVITTÄINEN VAELLUS JEHOVAN KANSSA/ ATT DAGLIGEN VANDRA MED JEHOVA)
A6 - OUR PARADISE: PRESENT AND FUTURE (PARATIISIMME: NYKYINEN JA TULEVA/ VÅRT NUVARANDE OCH FRAMTIDA PARADIS)
B1 - SCRIPTURES - INSPIRED AND BENEFICIAL,THE (RAAMATTU - HENKEYTETTY JA HYÖDYLLINEN/ SKRIFTEN - INSPIRERAD OCH GAGNELIG)
B2 - JEHOVAH OUR STRENGTH AND OUR MIGHT (JEHOVA, VOIMAMME JA VÄKEVYYTEMME/JEHOVA VÅR STYRKA OCH MAKT)
B3 - PRAISE JEHOVAH THE ROCK (YLISTÄKÄÄ JEHOVAA, KALLIOTA/PRISA JE- HOVA, KLIPPAN)
B4 - RESPONDING TO GOD'S LOVE (JUMALAN RAKKAUTEEN VASTAAMINEN/GENSVAR TILL GUDS KÄRLEK)
B5 - MAKING JEHOVAH'S HEART GLAD (JEHOVAN SYDÄMEN ILAHDUTTAMINEN/ATT GLÄDJA JEHOVAS HJÄRTA)
B6 - THIS GOOD NEWS OF THE KINGDOM LET US PREACH (SAARNAA NYT VALTAKUNNAN UUTINEN/KOM OCH LÅT OSS PREDIKA RIKET NU)
Speltid:0 min 0 sec
Musikgenre: kevyt musiikki [sv]
Format:Vinyylilevy: 33 rpm
Utgivningsuppgifter:WATCH TOWER
Utgivningsår:
Återutgivningsår:
Förlagsnummer:WATCH TOWER PS 2
Anmärkningart:LAULUVIHKO SU, RU
Vidaresökning:Sök